Yalın Mimarlık , içinde bulunduğumuz coğrafyada , bu zamana ve yere ilişkin bir mimarlık üretmeye çalışıyor. Bu üretim farklı ölçeklerde ve konularda mimari problemlere kendi bakış açımızdan, durduğumuz yerden geliştirdiğimiz mimari çözümleri içeriyor.

Ancak yapı üretmenin yanında içinden geçtiğimiz süreçte tam bu zamanda olup bitene, hayata, politikaya, işveren ilişkilerine, yapı yapma alışkanlıklarımıza, kentleşme reflekslerimize ve mimarlığın konusu gibi görünmeyen başka konulara da olabildiğince uzaktan bakarak tasarım probleminin bir parçası haline getirmeye ve görünür kılmaya çalışıyoruz.

Mimarlığı kağıt üzerinde iyi görünen bir tasarım aracı olarak değil, yerle, bastığı bulunduğu kültürel ve sosyal çevre geçmiş ve gelecekle bağlayıcı bir mekânsal düzenleme aracı olarak görüyoruz.

Ömer Selçuk Baz ve Okan Bal 2011 yılında kurdukları Yalın Mimari ve Kentsel Tasarım ofisi ile meslek pratiklerini mimar ve plancı olarak bir araya getirdiler. Kamu ve özel sektör için çeşitli büyüklüklerde ve programlarda tasarımları yapı ve kentsel ölçekte geliştirdiler. Ulusal ve uluslararası çeşitli yarışmalarda ödüller kazanıp uygulamalar yaptılar.

1978 yılında Almanya’nın Nürnberg şehrinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antakya’da tamamladı. Lisans eğitimini 2002 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi’nde bitirdikten sonra, Viyana Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans çalışmalarına başladı. Öğrenciliği sırasında çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller kazandı. Yüksek lisans çalışmalarına paralel olarak Viyana’daki Atelier Stelzhammer’de konut ve alışveriş merkezi ağırlıklı çeşitli mimari projelerde yer aldı.

2005 yılında Türkiye’de açılan T.C. Merkez Bankası Bursa Şubesi yarışmasında 1.lik ödülünü kazanarak Türkiye’de faal olarak mimarlık yapmaya başladı. İstanbul Kültür üniversitesi ve Bilgi üniversitesi Yüksek Lisans programlarında stüdyo yürüttü. Ulusal ölçekte çeşitli yarışmalarda ve ödül organizasyonlarında jürilik yaptı. T.C Merkez Bankası (1.Ödül), Troya Müzesi (1. Ödül), Riyad Cami (1.ödül), Kapadokya Müzesi, Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi, Kore Savaşı Anma alanı ve Ziyaretçi Merkezi (1. Ödül) Yalın Mimarlık ekibi ile üretilen başlıca projeleridir.

2011 yılından bu yana şehir plancısı ortağı Okan Bal ile birlikte kurdukları Yalın Mimarlık çatısı altında çalışmalarına devam ediyor.

90 (216) 465 99 90-91-92
sbaz@yalin-mimarlik.com

1967 yılında Adana’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İznik ve Adana’da tamamladı. 1990 yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu. O tarihten bugüne kadar hem proje yöneticisi, hem şehir plancısı, hem de plan müellifi olarak birçok projede görev aldı. Çeşitli ulusal yarışmalarda derece ve ödüller aldı. Plan müellifi olarak, çok sayıda sanayi ve turizm bölgesinde planlama çalışmaları yaptı. Uzmanlık alanları arasında gayrimenkul yatırım danışmanlığı, arazi geliştirme, proje yönetimi, imar planları ve kentsel tasarım çalışmaları sayılabilir. Şehircilik konulu çalışmalarını 2005 yılında Deniz Ünsal ile birlikte kurdukları Rota Proje’de sürdürürken, mimar Ömer Selçuk Baz ile birlikte kurdukları Yalın Mimarlık çatısında mimari projelerin üretilmesine katkı sağlamaktadır.

90 (216) 465 99 90-91-92
obal@yalin-mimarlik.com

1986 yılında Bursa'da doğdu. Lisans derecesini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tamamladı(2010). Mezun oluncaya kadar ve sonrasında mimari tasarım yarışmaları, restorasyon atölyeleri gibi birçok ulusal ve uluslararası organizasyona katıldı. Ayrıca iç mimari projelerde yer aldı.

2011 yılından beri Yalın Mimarlıkta çalışmaktadır.

+90 (216)465 99 90-91-92
ece@yalin-mimarlik.com

1994 yılında Bursa’ da doğdu. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi’ nde tamamladı (2017). Mezuniyet sonrasından, günümüze dek Yalın Mimarlık bünyesinde çalışmaktadır.

+90 (216)465 99 90-91-92
atakan@yalin-mimarlik.com

+90 (216)465 99 90-91-92Toplam 45 projede, 123 kişi, 323 bağlantı ile birbirne bağlandı.