Tasarım fikri; mevcut yapının arazideki oyuğunun genişleterek, eğimde kazılmış, bir topografyaya ekilmiş bir bütünü kuran parçalar düzeni oluşturmak üzerine. Mahallenin ölçeğine, büyüklüğüne bir taraftan uyum sağlayan, bir taraftan gizlenen öte taraftan kendini eğime açan, sadece bu yer için tek defalık bir çözüm üretmek. Bunu yaparken yapay ve doğal peyzaj elemanları ile kuşatılan bir iç dünya ve buna uyumlu bir dış mekan kurabilmek.
1- Mevcut Topografya ve Çevre Doku Üzerine
Mevcut yapının üretim şeklinden kaynaklanan hafriyat üst ve alt kot ilişkileri tasarım için belirleyici. Teknik olarak yapılan kazının geri alınması mümkün değil, yeni yapılaşma bu kazıya göre şekillenecek. Bu kazı ve ona eklenecek yeni parçalar tasarımın temel kurgusunu oluşturdu. Öte yandan çevre Mahalle dokusu tasarım için önemli bir referans. Mevcut kaba yapının büyüklüğünün rahatsız edici etkisini gördükten sonra mahalle büyüklüğünün ve eğimin kazının verilerini bir araya getirmeye çalıştık.
2- Parçalardan Bir Bütün Kurmak
Bu irili ufaklı parçalardan oluşan çevrede parçalardan bir açık alan organizasyonu kurma fikrini çeşitli şekillerde sınadık. Parçaların hem kendi başlarına hem çevre dokuyla ilişkileri olabilmeliydi. Ancak esas kurgu bu parçaların ayrılamayacak şekilde bir bütünü kurma şekilleridir. Bütünden eksilerek, ya da parçalardan birleşerek tekrar tekrar TAM olmak…
3- Eğimden, Kazıdan Topografyadan Türeyen…
Bu parçalanma ya da bütünleme sürecinin ana motivasyonlarından birisi bulunduğu eğime, yola, coğrafyaya adapte oluş şekli. Sanki yokmuş gibi topografyaya gizlenmek değil! Hep varlığını hissettirmek, farklı gerilimlerde bazen topografyadan yavaşça yükselmek bazen açıkça ortaya çıkmak üzerine kurulu.. Sanki kocaman bir kaya kitlesinden kazınmış içindeki boşluktan türemiş, Antik dönemlerde masif taş bloklarla inşa edilmiş gibi…
4- Planimetri
Bu tepeden, topografyadan türeme fikri üzerinden oluşan plan, dolu boş, açık kapalı kurgusu da fikrin ayrılmaz parçası. Kapalı hacimler, istinat duvarları, açık ve yarı açık mekanlar bu plan dilinin üçüncü boyuttaki etkisini kuruyor. Yapıların dili de, tektonikleri de oldukça primitif. Tek başlarına özel değiller, bir araya gelişleri ve bütünde kurdukları dil, algı daha anlamlı. Bu anlamda tasarımda iç-dış ayrımından daha çok açık kapalı mekan ilişkileri üzerine duruldu.
5- Bir Avlu ve Yan Avlular
Bu plan dilinin ve topografya açmasının sonucu asal bir avlu oluşması. Bu avlu bilinçli olarak parçalanan yapılar gibi alt parçalara bölünüyor. Giriş bölümünde gerektiğinde yola kadar sarkacak bir parça ile başlıyor açık alan düzenlemesi. İçerde Cenaze evi ve aşevi ile birleşebilen bir kot düzenlemesi ile sürüyor avlu kurgusu. Ardından çok amaçlı salonlar ve Cem meydanına bağlanan avlularla ilişkileniyor. Bu parçalara ayrılmış ana açıklığın yanında farklı fonksiyon kümelerinin kendilerine ait arka bahçe olarak tanımlanabilecek avlucukları mevcut. Giriş avlusundan mezarlık duvarına kadar sarkan parçayı da açık alan düzenlemesinin bir parçası yapabiliriz, yol akmaya devam eder biz gerektiğinde yolu işgal ederiz!
6- Yarığın Üzerinde Bir Park ve Peyzaj Fikri
Topografyadaki bu sert açma sonucunda birisi üst kotta birisi alt kotta temel bir açık alan ilişkisi oluşuyor. Alt kottaki bölüm bir avlular dizisi olarak ele alınırken, üst kattaki parça mahallenin ortak kullanımına açık kotlara bölünmüş bir park ve seyir terası olarak ele alındı. Bu park ile başlayan ve yapıların kenarlarına daha sonra kendilerine sirayet eden bloklar, kotlar halindeki peyzaj fikri, yer yer sert zeminler, ağaç ve yer örtücü kümeleri olarak kurgulanabilir.
7- Alternatif Mekan Kullanım Senaryoları
Cenaze Evi, Aşevi ve Çok amaçlı salonlar için esnek, iç dış mekan kullanımları öneriyoruz. Cenaze ve Aşevi kendi önünde yer alan mekanın devamı şeklinde kurgulanabilecek bir açık alana sahip. Bu yoğun zamanlarda programın istila edebileceği açık alanı tanımlıyor. Üst kotta yer alan Çok amaçlı salon daha ufak parçalara bölünebiliyor ve yan hattı boyunca devam eden fuaye camları açıldığında tamamı avlu ile sürekli ilişkili mekanlar oluşuyor.

 • LokasyonGülsuyu, Maltepe
 • Proje Tipi İbadet
 • İşveren Maltepe Belediyesi
 • Proje Yılı 2015
 • İnşaat Alanı 4900m²
 • Arsa Alanı 7500m²
 • Durumu Ulusal Yarışma - 2. Ödül - Avan Proje
 • Tasarım Ekibi: Ömer Selçuk Baz, Mimar
 • Ece Özdür, Mimar
 • Yardımcı Ekip: Mustafa Ege Battal, Mimar
 • Elif Tuğçe Sarıhan, Mimar
 • Cihan Poçan, Fotoğrafçı
 • Berna Çelebi, Grafik Tasarımcı
 • Ece Konuk, Öğrenci
 • Merve Kavas, Öğrenci
 • Danışman Ekip: Cenk Kurtel, İnşaat Mühendisi
 • Mehmet Yılmaz, Makine Mühendisi
 • Kemal Ovacık, Elektrik Mühendisi
 • Okan Bal, Şehir Bölge Plancısı
 • Maket: Murat Küçük, Mimar
 • Mustafa Hacıfazlıoğlu, Mimar
harita / vaziyet planı
arazi yerleşim
vaziyet planı
zemin kat planı
avludan

1-1 kesiti

2-2 kesiti

3-3 kesiti

4-4 kesiti

avludan
yoldan bakış
cem salonu strüktür
cem salonu
from top garden
ara mekanlar