İzmir
Güven Turan’ın İzmir’i gibi, şehirlerin yaşanan, yaşandıkça anlamlı olan, sokakları, kuytuları, çıkmazları, meydanları parkları var… Bu tasarım da o yerlerden başka birini kurma düşüncesiyle şekillendirildi…
İzmir Ege bölgesinin merkezinde, kendine has deniz, körfez ilişkisi ile çok özel bir şehir.. Özel olma durumu sadece hava, deniz ve kara ulaşım ağının güçlü olması erişilebilirlik üzerinden açıklanamaz. Elbette ulaşılabilir olma, iklimin uygunluğu, çok güçlü tarihi referanslar, ticaret hayatının gelişmiş oluşu, sanayi alanlarına erişim, tatil beldelerinin içende olma bir kent için bulunmaz fırsatlar…
Ama yinede İzmir için söylenebilecek, birçok rasyonel çerçeveden süzüp bu metne aktarabileceğimiz pozisyonlardan, okumalardan bağımsız bir değer, değerler dizisi var…
Her mimari raporda olacağı gibi içinde bulunduğu Şehri zoraki övmenin, ötesinde İzmir’in kolay kolay açıklanamayacak, zihinlerde dolaşan bir ‘YER’ olma gücü var. Bu güç, pek az Türk kentinde rastlayabileceğiniz, bütün bir kent algısıyla ilişkili olabilir mi?
Bu görece bütün algının oluşmasında, denizle kurulan ilişki, sahil hatlarının nispeten sürekliliği, ve sahil şeridine paralel sokaklara hızlıca sirayet edebilen kentsel doku ve kent yaşantısı önemli rol oynar.
Bahsi geçen bu kentsel ağ farklı gerilimlerde, farklı örüntülerle İzmir’in değişik bölgelerinde karşımıza çıkar ve kenti örgütler.
Yarışma için tanımlanan arazi de bu örüntülerden bir tanesinin içinde yer alır…
Yakın çevre kent dokusu (Konak)
Bu bölge kendi içinde boşlukları, meydanları, parkları ile birlikte yoğun bir ‘Bitişik Nizam’yapılaşma ağının sürdürüldüğü bir çeşit sıkılaşmış kentsel dokusunu da tarif ediyor.
Kültür Parkı ve Cumhuriyet meydanı ile birlikte sahil boyunca süren doğrudan deniz ilişkili lineer hat, ve bu örgütlenmeyi birbirine bağlayan bulvar, cadde ve sokaklar bitişik nizam yapılaşmanın sürekli yapı hatları ile birlikte güçlü bir kentsel örüntü kuruyor.
Yer bağlam-Yapı Kurma
Yukarıda tanımlanan Kentsel, Sosyal ve Program bağlamında bir yapı üretmek, kurmak ve bu yapının yer ile tek defalık bir ilişki kurmasını sağlamak tasarımın hedefi..
Sıkışmış, sıkılaşmış doku içerisinde sahil hattının hemen arkasında yer alan, güçlü bir ana yola ( Cumhuriyet) cepheli, Bitişik nizam yapılaşmış doku içinde derin parsel kurgusu içinde 2 paralel caddeyi derinlemesine bağlayan, Güney cephesinde mevcut 2 yapının bitişik nizam yangın duvarlarına yaslanmış, kuzey cephesinde bir kule ofis, bir katlı otopark ile daracık bir sokağa cephe alan kendine münhasır bir arazi..
Tüm bu verilere bağlanan, bu veriler üzerinden, program yapı, çevre ilişkisini kuran bir tasarım üretmek…
Mekansal organizasyon-Yer kurma
Yapı, güneyde bitişik nizam mevcut 2 yapıya yaslanan, var olan duvarların-arazi kontürünün şeklini alan ve doğu-batı hattında uzanan lineer bir servis bölgesi (Çekirdek) istifi-sıkıştırması üzerinden şekillenir.
Çekirdeğin duvara yaslanıp sıkıştırılması ile birlikte; kuzey yönünde tüm kamusal işlevlerin, ofis gruplarının, ortak alanların yerleşebileceği bir boşluk imkanı doğar. Bu boşluk ıslak hacimlerden, yangın merdiveni ve dolaşım merdivenlerden, asansör ve şaftlardan teknik odalardan arındırılmış saf kullanım alanı olarak değerlendirilir.
‘Çizgisel çekirdek’ ve işlev gruplarının kurgulanacağı blok arasındaki ulaşım temel olarak köprü ve koridorlarla sağlanır. Bu kopma ilişkisi ile birlikte yapı kendi içinde 2 ye ayrılmış olur. Bu yarılma bir tarafta sert, kaba, ağır, karanlık, arka kısımda yapılara yaslanan çekirdeği kurarken, diğer tarafta hafif, ince, şefaf, aydınlık ve bağımsız duran ofis-kamusal işlevler bloğunu kurar. Bu kontrast durum, aralık hali, sıkışma durumu, kent içinde bitişik nizam olarak süren yapılaşmanın yapı içinde devam ettirildiği bir kurguyu tanımlar.
Yine aralık durumu kent zeminin sürekliliğini hedefleyen, yapının temel giriş çıkışlarını sağlayan ‘İç Sokağı’ tanımlar. İç Sokak hem sıkı güvenlik önlemleri olmaksızın geçip gidebileceğiniz, sergi ve etkinliklere katılabileceğiniz bir doğrultudur, hem de kütüphaneye, çok amaçlı salona, eğitim sınıflarına, kamusal çok amaçlı salona, girişimcilik ofislerine ulaşabileceğiniz bir sirkülasyon alanıdır. Bu çerçevede iç sokak çok katmanlı sıkıştırılmış, kent zemini ile alternatif ilişkiler kuran, çekirdek ve farklı kotları birbirine kaynaştıran bir bağlaç gibi çalışır.

 • Lokasyonİzmir
 • Proje Tipi Yönetim
 • İşveren İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA)
 • Proje Yılı 2013
 • İnşaat Alanı 8268m²
 • Durumu Ulusal Yarışma / 2. Ödül

Proje Ekibi:

 • Ömer Selçuk Baz, Mimar
 • Tamer Aksu, Mimar
 • İpek Palalı, Mimar
 • Ece Özdür, Mimar
 • Lebriz Atan Karaatlı, Mimar
 • Tuğgen Kukul, Mimar
 • Mustafa Ege Battal, Mimar
 • Görselleştirme: Cihan Poçan, Fotoğrafçı
 • Danışman: Okan Bal, Şehir Bölge Plancısı
 • Statik Projesi: Aycan Balaban, İnşaat Mühendisi
 • Mekanik Projesi: Mehmet Yılmaz, Makina Mühendisi
 • Elektrik Projesi: Kürşat Nazlı, Elektrik Mühendisi
yoldan görünüş

eskizler

vaziyet planı
tasarım diyagramı
siluet
maket

kat planları

kat planları

iç mekan
iç mekan
iç sokak