15-08 Kapadokya Bölge Müzesi - Proje Güncesi

2020-05-18

Kapadokya’yı uzun uzun anlatmaya gerek yok. Ama bize göre Kapadokya kayanın, taşın milyonlarca yılda su, rüzgâr ve insan eliyle biçimlenişinin çeşit çeşit öyküsünü barındırıyor. Bu çok ender görünen coğrafi aşınma sonucu oluşan coğrafyaya peyzaja bambaşka şekillerde bakabilirsiniz. Çok romantik, imgesel, mimari ve mekânsal ya da teknik açıdan.

Ancak her nasıl bakarsanız bakın sonunda Kapadokya; volkanik hareketler sonucunda oluşmuş eşsiz bir kaya formasyonunun kendini zamanın akışında doğanın biçimlendirişine bırakışıdır. Bu çeşit çeşit biçimlenişin, varoluşların bir araya gelişi bambaşka ‘Kapadokyalar’ yaratır.

 

 

2020-05-20

Bu eşsiz coğrafyanın içinde bizim ilgi alanımıza bu tuhaf taş ocağı giriyor. Amacımız Yaklaşık 100 yaşındaki bu taş ocağını "Kapadokya Bölge Müzesi"ne dönüştürmek.

Kayanın kendisi 4 cephesinden farklı oranlarda taş alınmış bir tepe aslında. Zaman içinde alınan taşlar kenar satıhlarında derin açmalara sebep olmuş ve taşın nakliyesini sağlamak için etrafında da yarıklar açılmış.

Kayanın üst yüzeyi bir zamanlar tepe olmasından kaynaklı olarak peyzajın devam ettiği doğal bir çatı.
Bu haliyle kayaya uzak mesafeden baktığınızda kuyruk kısmından topografyaya bağlı, on yıllar içerisinde farklı açma karakterleri ile şekillendirilmiş oldukça ilginç bir nesne görüyorsunuz.

 

 

2020-06-01

Peyzaj diye tarif ettiğimizde çoğunlukla, düzenlenmiş yada doğal bitkileri zemini anlıyoruz. Oysa peyzaj yeryüzünün ince ve oldukça kırılgan ‘teni’ olarak tarif edebileceğimiz yüzeylerin neredeyse tamamı. Mimarlıktan ve onunla beraber insanın yaptığı her şeyden önce dünya yüzeyini kurmuş, tanımlamış, onu sarıp sarmalayan canlı ve cansız oluşumlarla farklı ölçeklerde tanımlı bir evren..

Kapadokya’da ise tek bir renge ve malzemeye indirgenmiş, taşın kayanın bambaşka hallerinin bir araya getirdiği bir algı bütünüdür peyzaj. Peri bacaları, aşınarak açılmış vadiler ufalana ufalana tozsu bir kum haline gelmiş zemin örtüsü… Kapadokya’yı bu denli özgün yapan şey, teknik açıdan volkanizma ise diğer yandan milyonlarca yılda zamanının, suyun havanın etkisiyle biçimlenen şekillenen coğrafyasıdır.